Kontakti

Kontakti

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD VRLIKA

E-mail

Trg fra Filipa Grabovca 6
21 236 Vrlika

Telefon: 021/ 827-023
Telefaks: 021/ 827-222

Jure Plazonić – gradonačelnik E-mail


Gradsko vijeće:

01. Anita Blažević
predsjednica HDZ
02. Ljilja Vrančić
zamjenica predsjednice HDZ
03. Damir Boduljak
član HDZ
04. Tomislav Lelas
član HDZ
05. Ante Tarle
član HDZ
06. Kristijan Kuduz
član HDZ
07. Goran Gutić
član HSP
08. Marijo Delić
član Lista grupe birača
09. Antonija Lelas
član Lista grupe birača
10. Dragan Radiša član SDSS
     
     

 Gradska uprava:   

 01. Marijana Matić pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela – E-mail
 02. Nikola Uzun voditelj Odsjeka za opće poslove, EU projekte i strateško planiranje
 03.  Ante Grabić voditelj Odsjeka za računovodstvo, proračun i financije – E-mail
 04. Branko Maras
voditelj Odsjeka za prostorno uređenje, komunalne poslove i zaštitu okoliša- E-mail
 05. Ana Klepo administrativna tajnica gradonačelnika – E-mail
 06.  Božo Gverić referent – komunalni redar – E-mail
 07. Jasna Maras financijsko – računovodstveni referent – E-mail
 08. Ana Škalic
čistačica

 

 

Skip to content