log in


PODNOŠENJE PRIJEDLOGA ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA GRADA VRLIKE

Grad Vrlika objavljuje javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Vrlike za 2017. godinu za iznimna postignuća i doprinos od osobitog značaja za razvitak i ugled Grada Vrlike, a naročito uspjehe u unaprijeđenju gospodarstva, znanosti, kulture, zdravstva i socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja, sporta i tehničke kulture, zaštite okoliša te drugih javnih djelatnosti.
Javna priznanja Grada Vrlike za koja se raspisuje ovaj javni poziv je Nagrada Grada Vrlike (nagrada za životno djelo, osobna nagrada, skupna nagrada).
 
Prijedlog za dodjelu javnih priznanja Grada Vrlika mogu podnijeti:
-       Gradonačelnik
-       Vijećnici Gradskog vijeća
-       Udruge sa područja Grada Vrlike
-       Fizičke i pravne osobe sa područja Grada Vrlike.
 
Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja Grada Vrlika, podnose se Odboru za dodjelu javnih priznanja Grada Vrlika osobno ili putem pošte preporučeno do 08. rujna 2017. godine  na adresu: Grad Vrlika- Odbor  za dodjelu javnih priznanja, Trg fra Filipa Grabovca 6, 21236 Vrlika. Uz prijedlog  za dodjelu javnog  priznanja predlagatelji su dužni priložiti i obrazloženje tako dokumentirano da Odbor ima dovoljno elemenata za utvrđenje prijedloga kojeg potom dostavlja Gradskom vijeću Grada Vrlike.